School in Grand Goave

Een aardbeving betekende het einde van een school (januari 2010)

Voor zo’n 200 kansarme kinderen in de gemeenschap Grand-Goâve was direct na de aardbeving van 12 januari 2010 geen onderwijs meer mogelijk. Al in het jaar voor de aard-beving had een groep jonge mensen rond een lokale radiozender met ideële doelstellingen zich gevormd tot het comité Grand-Goâve Online dat zich inzette voor onderwijs en opvang van de meest kwetsbare kinderen uit dit gebied: het project Ecole Communautaire la Renaissance de Grand-Goâve. Kinderen die gevaar liepen in de prostitutie terecht te komen of op een andere manier buiten de boot te vallen omdat ze geen familie meer hadden, konden daar terecht. Grand-Goâve is een gemeente aan de kust, 52 km zuid-westelijk van Port-au-Prince, met 110.000 inwoners.

1326152213

Twee verenigingen werken aan één school in Haïti (juni 2010 – juni 2011)

Na de aardbeving heeft het Comité Grand-Goâve Online gezorgd voor de doorstart van de school. Financieel is het project gesteund vanuit Nederland. De actie Hart4Haiti heeft in juni 2010 € 8.000,– beschikbaar gesteld. Enkele Nederlandse initiatiefnemers van deze actie hebben zich opnieuw verenigd in het project Green School Haiti dat bedoeld is om de school te continueren op twee nieuwe locatiesen verder uit te bouwen tot een centrum waar kinderen en volwassenen werken aan persoonlijk ontwikkeling en bewustwording op het vlak van duurzaam wonen en werken in Haíti. Er is onder andere voorzien in duurzame huisvesting die tegen een stootje kan! Samen met het comité in Grand-Goâve werkt de internationale vereniging Green School Haiti nu aan de realisatie van L’École Verte d’Haïti.

Schoolproject in Grand Goâve

Het project voor de bouw van een schoolgebouw voor 200 kansarme kinderen in Petit Paradis. De lessen worden nu gegeven in tijdelijke voorzieningen. De toekomstige school zal bestaan uit twee hoofdgebouwen met bijgebouwen die op twee verschillende terreinen gelegen zijn. De sectie basisonderwijs wordt gebouwd op een terrein van 2500 m2 in Grand-Goâve en het gebouw voor de sectie voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen op een terrein van 1,5 hectare in Petit Paradis. Het schoolgebouw wordt opgezet volgens het concept van Earthship. De bedoeling is dat al het materiaal voor de bouw van de school uit de omgeving wordt gehaald en dat de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen zoals zon en biomassa. Bij de bouw zal de lokale bevolking zoveel mogelijk worden betrokken.

Klas

Stand van zaken

De kinderen in Grand-Goâve krijgen nu les dankzij de inzet L’École Communautaire la Renaissance in Grand-Goâve, een groep jongeren die een denktank hebben opgericht voor het verbeteren van de kansen van kinderen. Er zijn op dit moment te weinig middelen om de bouw te kunnen starten. Doordat het merendeel van de mensen uit de omgeving analfabeet is, kon er niet aan de voorwaarden van subsidiegevers om goed onderbouwde aanvragen op papier te zetten, worden voldaan. Hierdoor is het project gestagneerd. Er staan 2 waterputten en een noodgebouwtje. Het accent ligt nu op continuering van het onderwijs aan de 200 kansarme kinderen. De vereniging geeft financiële steun aan La Fondation L’École Verte d’Haïti die de voortzetting van onderwijs zoveel mogelijk steunt.

Missie

Wij zijn Foundation l’École Verte d’Haïti (Haïti) en de vereniging Green School Haïti (Nederland). Wij willen onderwijs verzorgen voor zo’n 200 kinderen van 4 tot 17 jaar en volwassenen. Daarnaast willen wij een pilotproject opstarten om de bewustwording en kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling te vergroten.

De school gaat uit van een onderwijs- en opleidingssysteem waarin gelijkheid van burgers, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en eerbiediging van de menselijke waardigheid en de mensenrechten, met name van gehandicapten, centraal staan. De docenten worden in deze visie opgeleid volgens de normen van het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs en Beroepsopleidingen.

Onderwijs

Om ons doel te verwezenlijken bouwen wij een school die volledig autonoom functioneert en uitgaat van de principes van permacultuur (samenwerking tussen mens en natuur gericht op de langetermijn overleving van beide). Wij maken gebruik van bouwtechnieken die gemakkelijk gereproduceerd kunnen worden door toepassing van locale en/of gerecyclede materialen. Daarnaast wordt een ecologische tuin aangelegd die de school van groenten en fruit voorziet en tegelijkertijd dient om methodes voor duurzame landbouw te onderwijzen

Sociaal aspect

Oprichten van een ontmoetingscentrum met en voor de gemeenschap van Grand-Goâve en het dorp Petit Paradis met als doel ecologische bouw voor elke portemonnee.

Milieu/ecologisch aspect

Bij het project wordt gebruik gemaakt van grondstoffen en gerecyclede materialen die ter plaatse aanwezig zijn zoals aarde, bamboe, gebruikte autobanden, lege plastic en glazen flessen, enz. De school is zelfvoorzienend op het gebied van energie (zonne- en windenergie) en drinkwater. De school heeft de beschikking over diverse tuinen die gebaseerd zijn op de principes van permacultuur. De school draagt grotendeels zelf zorg voor de verwerking van afval door het recyclen van ‘grijs water’ (zie hieronder) en het composteren van gft-afval.

Vrouw met autoband

Niet-lucratief/lucratief aspect

In het kader van het project krijgt ieder kind elke dag een warme maaltijd. Het project heeft een educatief doel ten aanzien van duurzaam leven in het algemeen en is CO2-neutraal. Met het project wordt werk gecreëerd via projecten met een onderwijskundig en/of recreatief doel.

Het project

Het project voor de bouw van de Green School Haïti in Grand-Goâve en in Petit Paradis voldoet aan de onderwijsnormen van het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs en Beroepsopleidingen. De school bestaat uit twee hoofdgebouwen met bijgebouwen die op twee verschillende terreinen gelegen zijn. De sectie basisonderwijs bevindt zich op een terrein van 2500 m2 in Grand-Goâve en het gebouw voor de sectie voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen is gelegen op een terrein van 1,5 hectare in Petit Paradis.

Financiering

*Voor de kantine wordt een aanvraag ingediend bij het Haïtiaanse Bureau voor Voeding en Ontwikkeling. Doel is de leerlingen en het personeel dagelijks een warme maaltijd aan te bieden.

*De financiering vindt tevens plaats door middel van giften, activiteiten en subsidies van de vereniging Green School Haïti in Nederland in samenwerking met onze internationale partners, in het bijzonder in Canada.

Sectie basisonderwijs in Grand-Goâve

Wij willen een school bouwen in de vorm van een earthship (“aardeschool”) bestaande uit negen leslokalen, een galerij, een kantoor voor het schoolbestuur en de conrector, een secretariaat, een wachtkamer, toiletten, een lerarenkamer en een archiefruimte. In een bijgebouw worden een voorschool, een bibliotheek, een kantine, een keuken, een sanitairgebouw voor de leerlingen, een woning voor de bewaker en een opslagruimte ondergebracht. De school beschikt over een eigen basketbal- en volleybalveld en een speelplaats. Bovendien zal een tuin worden aangelegd (gebaseerd op de principes van permacultuur).

1326153071

Sectie voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen in Petit Paradis

De “aardeschool” bestaat hier uit tien leslokalen, een computerlokaal, een natuurkundelokaal, een bibliotheek en een galerij. De administratieafdeling bestaat uit een kantoor voor het schoolbestuur en de conrector, een secretariaat, een wachtkamer, toiletten, een lerarenkamer en een archiefruimte. In een bijgebouw worden een cafetaria, een sanitairgebouw voor de leerlingen, een woning voor de bewaker, een eerstehulppost, een opslagruimte en een speelplaats voor voetbal, basketbal en volleybal ondergebracht.

Ook zal een tuin (gebaseerd op de principes van permacultuur) worden aangelegd. Bovendien voorziet het project in een informatiecentrum voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de technieken voor het bouwen met aarde en/of soortgelijke materialen. Dit informatiecentrum wordt op dezelfde manier als de school gebouwd. Het informatiecentrum kan in bepaalde gevallen lucratieve doeleinden hebben.

De “aardeschool” (earthship school)

aDSC_2178

Het bouwconcept van earthships is gedeeltelijk nieuw in Haïti, maar is in andere landen al ontwikkeld en getest onder identieke of soortgelijke natuurlijke omstandigheden. Alle antwoorden op technische vragen op het gebied van bouw en veiligheid zijn voorhanden vanwege de jarenlange ervaring met de bouw en bewoning van earthships.

Voor meer informatie over het bouwconcept en de gebruikte technieken van earthships verwijzen wij graag naar de website van de architect Michael Reynold: http://earthship.com/begin-here

Earthships in het kort:

1- Zeer beperkte energiebehoefte

2- Eigen systeem voor watervoorziening en -zuivering

3- Onafhankelijk van riolering

4- Zeer lage bouwkosten

5- Uitstekende energieprestaties

6- In harmonie met het landschap

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>